Český krajan z Austrálie věnoval svou sbírku Náprstkovu muzeu v Praze

Obyvatel ostrova Matupit, foto: H. Kilberger

Fotografie domorodců z Papuy Nové Guiney, skalních kreseb z Austrálie nebo melanéských slavností sing - sing lze v těchto dnech vidět na výstavě v pražském Náprstkově muzeu. Svou celoživotní sbírku dokumentující domorodé kultury muzeu věnoval český krajan Harry Kilberger, který v Austrálii žije už od roku 1950. Více už Milena Štráfeldová:

Harry Kilberger se do Austrálie dostal jako tisíce jiných poúnorových exulantů z Československa, přes německý uprchlický tábor. Do země ho dovezla americká válečná loď, dva roky pracoval jako pomocný dělník na stavbách, pomáhal na farmě nebo v tesařské dílně. Pak ale dálkově vystudoval architekturu a od 60. let stavěl veřejné budovy, banky, univerzitní koleje i vládní úřady. Tato práce ho přivedla na nejrůznější místa.

"Byl v Darwinu, v Alice Springs, ve Victorii a v Catherine. Tři roky pracoval v Rabaulu, což je na ostrově Nová Británie poblíž Nové Guiney. Takže navštívil i Novou Guineu. Pracovně taky zavítal na Šalamounovy ostrovy a byl i na ostrově Manus v souostroví Admirality a na Trobriandských ostrovech,"

upřesňuje komisařka výstavy v Náprstkově muzeu Monika Baďurová. A všude tam, kde Harry Kilberger pracoval, také fotografoval a filmoval zbytky domorodých kultur, sbíral jejich předměty, prováděl dokumentaci. Jeho sbírka vznikala po dvě desetiletí.

"Pořídil i veliké množství výstřižků různých článků z novin a časopisů, poslal nám i krátké odborné stati. Všechno má velice dobře popsané a zdokumentované, takže je to opravdu cenný zdroj informací."

O jeho sbírku usilovalo Státní tasmánské muzeum a galerie, Harry Kilberger se ale rozhodl, že své negativy, diapozitivy a filmové záznamy nabídne Náprstkovu muzeu v Praze. Sbírka byla převezena do Prahy v letech 2005 - 2006. V průvodním dopise Harry Kilberger, který se nikdy nevzdal českého občanství, napsal:

"Nemáme žádné děti a jsme staří. Já jsem posledním z naší rodiny a věrným Čechem, a tak bych chtěl zanechati něco na památku našeho rodu a pro studie těch, kteří mají zájem o tyto staré kultury. Aby příští generace viděly, jak národy takzvaných primitivních lidí žily před koncem 20. století."

Výstava z daru českého krajana Harryho Kilbergera potrvá v Náprstkově muzeu do 9. května. Studenti i badatelé však budou mít v muzeu přístup k jeho sbírce i nadále.

Foto: www.nm.cz