Český příspěvek na údržbu památníku čs. vojáků ve Francii

Starosta lotrinského městečka Darney Jacques Dumoulin převzal od zástupců českého velvyslanectví ve Francii šek v hodnotě 200.000 korun na údržbu místního památníku československým vojákům. Jde o dar českého ministerstva obrany. Památník stojí na místě, kde byla 30. června 1918 oficiálně založena první samostatná československá brigáda. Toto datum se dnes v České republice slaví jako Den ozbrojených sil. Památník je na místě, kde francouzský prezident Raymond Poincaré 30. června 1918 předal československým vojákům prapor jednotky a oznámil, že Francie jako první mezi spojenci uznává právo Čechů a Slováků na samostatný stát. V Darney někdejší Československo a jeho nynější nástupnické státy připomíná také náměstí T.G. Masaryka, který zde v prosinci 1918 pobýval, náměstí Václava Havla nebo stezky k památníku pojmenované po Edvardu Benešovi a Milanu Rastislavu Štefánikovi. Darney navíc udržuje partnerství s jihomoravským Slavkovem. Pomník československým vojákům stál už v roce 1938 - byl to sloup s československým státním znakem a lotrinským křížem. Kvůli blížící se válce však nebyl odhalen a nacisté jej zničili. Nový pomník byl postaven v roce 1968, ale kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa byl odhalen až o deset let později, ovšem bez účasti oficiálních československých představitelů. Na jeho podstavci jsou letopočty 1918, 1938 a 1968.