Čeští studenti nadprůměrně využívají výměnný program EU Erasmus

Česká republika vyslala v akademickém roce 2008-2009 v rámci studijního výměnného programu EU Erasmus do zahraničí 6045 studentů, což bylo v daném roce 1,7 procenta z tehdejšího celkového počtu studentů v zemi. Podíl vyslaných Čechů na celkové studentské obci je tak ale v Česku čtvrtý nejvyšší ze všech 31 zemí včetně nečlenů EU, které se programu účastní. O nových datech dnes informovala Evropská komise. Kromě 27 členů EU se na programu podílí také Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko. Podle EK v loňském školním roce do některého z 31 zahrnutých států vyrazilo téměř 200.000 studentů (198.600), o téměř devět procent víc oproti předchozímu školnímu roku. Vůbec nejvíc jich bylo z velkých zemí Francie (28.300), Německa (27.900) a Španělska (27.400). Avšak pokud se vezme v potaz velikost studentské obce v daných státech a množství vysílaných studentů, na prvním místě je Lucembursko (15,5 procenta), za ním s velkým odstupem následuje Lichtenštejnsko (tři procenta) a Rakousko (1,9 procenta). Hned za ním je Česká republika s podílem 1,7 procenta.