Program Erasmus slaví třicet let, studenty Praha láká

Ilustrační foto: Radek Duchoň, ČRo

Erasmus, program studijních pobytů v zahraničí, oslavil 30 let. Je určený vysokoškolákům a jedná se o jeden z nejúspěšnějších programů Evropské unie. Česko se do něj zapojilo v roce 1998, tedy šest let před tím, než se stalo členem EU.

Ilustrační foto: Radek Duchoň,  ČRo
Programu se zúčastnily desítky tisíc studentů. Jedním z nich je Jan Charvát. Od září do prosince 2008 se vydal do středního Finska, kde bydlel ve městě Jyväskylä. Proč Finsko?

"Proč jsem si vybral právě Finsko? Je to země, kde jsem před tím nebyl. Chtěl jsem zažít takovou "exotiku", cesty do neznámých míst. A to se mi splnilo. Poznávali jsme také finskou kulturu. Jako jeden z prvních programů byla návštěva finské sauny společně s lidmi z Německa, Maďarska, Polska a samozřejmě s Čechy. Čechů tam bylo několik. Přátelství mezinárodní skoro neudržuji, ale díky Erasmu ve Finsku jsem paradoxně získal nové přátele v Česku a jsem s nimi dodnes v kontaktu."

Cesta k dostupným zahraničním pobytům nebyla jednoduchá, od prvotní iniciativy to trvalo skoro tři desítky let. Zásluhu na tom, že vysokoškoláci mohou vyjet studovat na několik semestrů do jiné evropské země, má Sofia Corradiová, přezdívaná Mamma Erasmus. Počátky programu Erasmus byly poměrně skromné, v prvním roce využilo nabídky vyjet na semestr či dva do zahraničí pouze 3244 studentů z 11 zemí.

V rámci programu Erasmus vyjelo 65 tisíc českých studentů

Kolik zemí je do programu zapojených dnes, na to se ptáme Ivany Herglové z Univerzity Karlovy.

Ivana Herglová,  foto: archiv Karlova univerzita
"Výměny probíhají v rámci Evropy. A nejenom mezi zeměmi Evropské unie, ale také mezi zeměmi sdružení EFTA, to je v tuto chvíli Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Ne každá univerzita spolupracuje se všemi zeměmi. My například nespolupracujeme na Univerzitě Karlově s Lichtenštejnskem. Pak jsou to dvě země kandidátské, což je Turecko a Makedonie. Do Turecka mnoho našich studentů nechce kvůli bezpečnostní situaci vyjíždět."

O které země je mezi studenty největší zájem?

"Z České republiky nejvíce vyjíždí studenti do Německa, Francie, Španělska a Velké Británie. Naopak k nám nejčastěji přijíždí studenti z Německa, Francie a Španělska. Také máme hodně studentů z Polska a Slovenska. Ale naopak na Slovensko nebo do Polska čeští studenti moc nemíří."

Jak je pobyt dlouhý?

"Pobyty Erasmus mohou na každé studijní úrovni trvat od dvou měsíců, pokud se jedná o praktickou stáž, nebo od 3 měsíců, pokud se jedná o studentský pobyt do 12 měsíců."

Kdy se Česká republika zapojila do programu Erasmus?

"Čeští studenti využili program Erasmus poprvé v roce 1998/1999. Takže v příštím roce budeme slavit 20. výročí programu."

Máte od studentů zpětnou vazbu, jak pobyt působí na jejich kariéru nebo jejich výsledky ve škole?

Ilustrační foto: Evropská Komise
"Studenti si často vybírají výjezd z hlediska psaní závěrečné práce. Já jsem si také vybírala vyloženě cíleně výjezd do německy mluvících zemí, protože jsem zpracovávala bavorsko-české dějiny. Jednalo se o středověk, takže jsem si vybírala region Bavorska. Studenti si také hodně často vybírají podle toho, co pro ně není v ČR dostupné. Když se třeba něco učí pouze v učebně, a zjistí, že někde v zahraničí používají zajímavou aplikaci, nebo mají dobrou laboratoř, tak je to motivuje, aby tam vyjeli, protože se naučí něco nového."

Kolik studentů se zúčastnilo těchto pobytů?

"V rámci celé EU se už zúčastnilo 9 miliónů studentů, u nás 65 tisíc. V minulosti to bylo hodně o našich studentech, kteří chtěli vyjíždět do zahraničí. Dneska jsme dospěli do situace, kdy chce hodně studentů jezdit k nám. Za Univerzitu Karlovu momentálně vysíláme asi 1200 studentů do zahraničí, ale přijímáme už 1800 studentů ze zahraničí. To je rozdíl 500 studentů, takže Praha láká."