Charita ošetřila na Haiti na 400 dětí, pomohli i Olomoučané

Pracovníci olomoucké arcidiecézní charity ošetřili nedávno na Haiti, v jedné z nejchudších zemí světa, na 400 dětí. Lékařskou péči jim poskytli v oblasti Baie de Henne, kde charita působí dlouhodobě. Malí, ale i dospělí pacienti strádali především kvůli nedostatku vitaminů, který se negativně odrazil na jejich zdravotním stavu. Na péči přispěli i Olomoučané při prázdninové akci, kdy si kupovali kohoutkovou vodu v restauracích a kavárnách ve městě.