Chráněná krajinná oblast Český les by měla vzniknout v srpnu

V pořadí 25. Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) Česka se stane Český les. O zvláštních podmínkách ochrany pásma podél hranic od Broumova na Tachovsku po Domažlický průsmyk rozhodla vláda. Vytvoření chráněné oblasti, která by měla existovat od 1. srpna, bylo součástí koaliční smlouvy.

Do roku 1990 ležela velká část území navrhované CHKO v hraničním pásmu, a tím byla veškerá hospodářská činnost v Českém lese omezena. Většina obcí s odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce zanikla, což se odrazilo v relativní nenarušenosti krajiny lidskou rukou. Po pádu železné opony vyhlásily tehdejší okresní úřady na území Českého lesa přírodní parky. Na druhé straně hranic navazují německá velkoplošná chráněná území.