Chybička za 100 miliard korun se vloudila...

Damoklův meč nečekaných gigantických nákladů, potažmo justičního chaosu, visí nad českým státem. A zaměstnavatelé, včetně měst a obcí, řeší dilema, zda se do boje se státem pouštět.

Foto: archiv Radia Praha
Za vším je chyba, kvůli které kdysi ze zákona o sociálním pojištění na půl roku vypadl výpočet vyměřovacího základu, z nějž mají zaměstnavatelé platit pojištění za zaměstnance. Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona, určujícího též náležitosti výpočtu. Českolipská firma, která vytváří účetní programy, proto v první polovině roku 2007 odmítla toto pojištění platit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí trvá na tom, že povinnost odvádět pojistné nikdy nezanikla, neposlušné firmě ale dal zapravdu krajský soud. Poslední slovo sice bude mít Nejvyšší správní soud, k němuž se ministerstvo odvolalo, ale případ přitáhl pozornost všech zaměstnavatelů.

Jak totiž připomíná ředitel daňového oddělení auditorské firmy Pricewaterhouse Coopers Petr Frisch, správci majetku jsou vlastníkům odpovědní za hospodárné nakládání s ním: "Třeba společnost, která má roztříštěnou akcionářskou strukturu, má tam minoritní akcionáře, třeba s nimi není úplně zadobře ve všech věcech, tak samozřejmě tohle pro ně může být důvod, aby to představenstvo napadali, proč vlastně nepožádali..."

V podobné situaci jsou také obce, města nebo kraje. Sociální demokracie ale starosty a hejtmany ze svých řad vyzvala, aby o vrácení sporného pojištění nežádali. Jak vysvětluje místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach, gigantické náklady by pak stát musel kompenzovat: "Kdyby byla vláda postavena před to, že jí bude ve státním rozpočtu k tomu deficitu, který dneska je přes 160 miliard, chybět ještě dalších 100, možná 130 miliard, no tak to bude muset nějakým způsobem řešit. Zřejmě asi jedna z částí na příjmové stránce, to je otázka daní, pojištění, a druhá věc by byla na stránce výdajové."

Hrozba, že beztoho hrozný deficit státního rozpočtu naroste o další polovinu nebo snad dokonce o tři čtvrtiny, ale není jediným strašákem. Možnost, že se kvůli vracení desítek miliard korun stejně zvýší daně nebo pojištění, totiž firmy téměř nutí k tomu, aby si kompenzovaly příští náklady a o vrácení sporné částky žádaly. A to by znamenalo bezpočet soudních stání. Podaných žádostí je už přes čtyři a půl tisíce.

Zdroj: Evropská komise
Zatím sice mnozí vyčkávají na jarní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, Petr Frisch z Pricewaterhouse Coopers ale upozorňuje: "Co se stalo třeba v některých jednáních u Evropského soudního dvora, kdy ten Evropský soudní dvůr nedovolil společnostem, které nepodaly tu žádost v podobných věcech dříve, tak už jim nedovolil po tom soudním rozhodnutí žádat. To se v Čechách, pokud já vím, ještě nestalo, ale jde o velkou částku peněz a je možné, že by nějaké přirozenoprávní důvody mohly vést i k takovému rozhodnutí."

Firmy na možnost žádat o vrácení sociálního pojištění upozorňují daňoví poradci, protože je to jejich povinnost, další právní firmy ale k témuž vyzývají možné klienty ve vidině podílu z vysouzené částky. Zdá se, že pod takovým tlakem Nejvyšší správní soud ještě nebyl.

A přitom majiteli firmy, která na případ upozornila, prý vůbec nešlo o peníze, ale jen o to, aby stát uznal chybu a řádně ji opravil.