Civilní ochrana - Gross

Ministr vnitra Stanislav Gross

Teroristické útoky na Spojené státy znovu vyvolaly diskuse o tom, nakolik jsme připraveni se podobným akcím ubránit a jaký je stav civilní obrany u nás. Ministr vnitra Stanislav Gross ve čtvrtek informoval o nejnovějších opatřeních k ochraně obyvatelstva před teroristickými útoky. Více již Jaromír Marek:

Jak zdůraznil ministr Gross, na začátku letošního roku vznikl integrovaný záchranný systém, který umožňuje lepší integraci policejních složek, hasičů a záchranářů. I když koncepce ochrany obyvatelstva z roku 1997 počítá i s případným biologickým terorismem, zpracovává ministr vnitra novou koncepci, která odráží i novou situaci. Integrovaný záchranný systém se musí vypořádat i s některými problémy z minulosti. Více ministr Stanislav Gross:

"Je to problém uložení speciálního materiálu civilní ochrany. Ten máme nyní uložený zhruba ve 26 tisících skladech po České republice. Samozřejmě kvalita skladování tohoto materiálu je různá. A z toho vyplývá také kvalita tohoto materiálu."

Zejména se jedná o plynové masky a nejrůznější filtry. Jak uvedl ředitel Záchranného hasičského sboru Miroslav Štěpán, v nejbližší době bude u tohoto materiálu provedena revize. A dojde i k redislokaci pomůcek do více ohrožených oblastí, například do blízkosti chemických továren. Výrazné změny však dozná i samotná koncepce civilní ochrany. Více Miroslav Štěpán:

"Jde možná o to vysvětlit lidem, že kdyby se chtěli chránit takovou maskou, takže by ji museli mít 24 hodin denně, chodit s ní spát a asi byste ji musel mít neustále nasazenou, protože nevíte, kdy terorista provede útok. A proto tedy státy Evropské unie a celý moderní svět říká, že tudy cesta nevede a musíme udělat systém jiný. Co nejdřív lidi varovat a naučit je určitým sebezáchovným prvkům. I třeba improvizovaným. Ale ty jsou vždy k dispozici, teď hned. A co nejdřív to nebezpečné místo označit, identifikovat, dát lidem vědět, aby ho opustili. Pak už se musí ten další systém, který je bezprostředně za záchranným systémem, o ty lidi postarat. Mám na mysli zdravotnictví, traumatologické plány a podobně. Takže systém musíme převrátit do úplně jiné pozice, nežli jsou jen masky."

"Souhlasil bych s první částí otázky, ta manie v České republice je. V okolních státech už tolik ne. Já si myslím, že všude je klid. Ale to je možná dáno tím, že jsme deset let žádnou výchovu obyvatelstva k civilní ochraně neprováděli. Okolní státy ochranu obyvatelstva dále normálně školily, cvičily, a proto možná dnes nemají takový problém. My u nás tu ochranu, především starší generace, máme bohužel spojenou s tím, co jsme znali dřív: atomový výbuch, chemická válka, filtr, maska, úkryt. Bohužel jsme tím všichni zatíženi.Za těch deset let máme dluh a teď z něj možná sklízíme úroky,"

- uvedl pro Radio Praha velitel Záchranného hasičského sboru generálmajor Miroslav Štěpán.