CME návrh zatím nepřijímá

Vladimír Železný

Americká společnost CME se zatím staví skepticky k návrhu ředitele televize Nova, který minulý týden prohlásil, že je ochoten zaplatit CME zhruba 28 miliónů dolarů, jak mu přikazuje mezinárodní arbitráž. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Vladimír Železný minulý týden oznámil, že prodal za 33 miliónů dolarů svůj podíl ve společnosti CET 21, která je majitelem vysílací licence pro televizi Nova, a prostředky získané z této transakce chce využít k vyrovnání závazku vůči Američanům. Právě jeho podíl v CET 21 ale americká CME nechala soudně zablokovat a podléhá exekuci. Železný říká, že v případě exekuce by CME získala podle zákona pouze takzvaný vypořádací podíl necelých jeden a půl miliónu dolarů. Kupující jeho podílu ale nabízí CME v první splátce ihned třikrát tolik a splacení zbytku závazku v dalších splátkách do čtyř let. Tento návrh je samozřejmě podmíněn zastavením exekuce na Železného podíl. V opačném případě nemůže být prodán. Výkonný ředitel CME Fred Klinkhammer ale v neděli, v reakci na nabídku prohlásil, že dluh musí být úplně splacen, nikoli splácen. Podle ředitele České nezávislé televizní společnosti Jana Vávry pohlíží CME na celou záležitost s podezřením.

"Uvědomme si, že máme vlastně roční výročí jeho slibu, že zaplatí do několika týdnů, a nezaplatil nic. Čili já v tom vidím další trik, další lež, kterou se snaží své povinnosti oddálit. Je jasné, že CME se na to dívá, jako na velice podezřelou záležitost."

Železný na druhé straně považuje svou nabídku za velkorysou vůči akcionářům CME, když nabízí ihned trojnásobek toho, co by jinak dostali. Rovněž soudí, že teď se ukáže, zda jde CME o peníze nebo jen o pomstu vůči jeho osobě.

Pro Vladimíra Železného je zároveň kupní smlouva ve výši 33 miliónů dolarů na jeho podíl ve společnosti vlastnící televizní licenci významná ještě v jiném ohledu. Jednoznačně prý potvrzuje to, že pokusy o kriminalizaci jeho osoby i jiných osob kvůli údajnému poškozování věřitele jsou činěny způsobem, který neodpovídá zákonům České republiky.

"Odvolávám se v tomto případě na ustanovení paragrafu 256 Trestního zákona, podle kterého můžete krátit věřitele nebo poškozovat věřitele pouze tehdy, pokud váš majetek, který vám zbývá, je menší poté, než ten, který je v pohledávce. Touto transakcí dokazujeme, že nikoli, a že byl v okamžiku zahájení arbitráže, byl v průběhu arbitráže, byl v okamžiku nálezu arbitráže a je nyní větší, než je pohledávka, kterou má CME."

Otázkou je, jakou má majetek Železného ve formě vlastnického podílu likviditu. Výkonný ředitel CME Fred Klinkhammer proto v neděli možná trochu sarkasticky prohlásil, že Firma MEF Holding, která s Železným uzavřela kupní smlouvu na jeho podíl, se pyšní dobrým jménem. Neměl by proto pro ní být problém zaplatit Železného dluh 28 miliónů dolarů ihned.