ČNB: Změny paktu stability mohou ohrozit stabilní vývoj v Evropě

Úpravy Paktu stability a růstu povedou k jeho výraznému oslabení, především z pohledu transparentnosti, vynutitelnosti cílů a principu rovného zacházení. Zároveň mohou vést k ohrožení stabilního a neinflačního vývoje v Evropské unii. Uvedla to Česká národní banka po jednání bankovní rady.

Summit EU tento týden schválil změny paktu především tím, že rozšířil možnosti, jak uniknout sankcím za překročení tříprocentního limitu rozpočtového deficitu. Pro země střední a východní Evropy je významné především to, že EU umožní odpočítávat z deficitu náklady reformy důchodového systému.

Navzdory výhradám k rozvolnění definice a vynucování cílů paktu ČNB pozitivně vnímá posílení paktu v jeho preventivní části. Ta směřuje k zodpovědné fiskální politice v příznivých obdobích. "To může být přínosem pro dodržování fiskální disciplíny na evropské úrovni," uvedli členové rady.

Česká národní banka nesdílí úvahy, že by reforma paktu stability mohla vést k dřívějšímu přijetí eura Českou republikou v důsledku změkčení fiskálních cílů. Splnění maastrichtských kritérií ve fiskální oblasti je podmínkou nutnou, nikoli však postačující, k hladkému přijetí eura, uvedla.