ČR a Evropská unie

Česká republika podepsala v pondělí s Evropskou unií jeden z klíčových protokolů k dosavadní asociační dohodě, který významně usnadňuje a zlevňuje obchod s vybranými druhy průmyslového zboží. Česko se tak spolu s Maďarskem stalo první kandidátskou zemí, která částečně pronikla do jednotného vnitřního trhu Evropské unie ještě před přijetím za členskou zemi. Protokol o tzv. konformitě zajišťuje vzájemné uznání stejné úrovně průmyslových výrobků. To znamená, že například české stroje budou mít nyní na trhu Evropské unie totéž postavení jako stejné výrobky z členských zemí a už nepotřebují zvláštní kontroly a osvědčení. Významně se tím snižují náklady a doba cesty výrobků na trh. Spotřebitelé zároveň na české zboží dostávají stejné záruky jako na domácí. Podle odborníků se podepsáním příslušného protokolu ukazuje, že v oblasti integrace do vnitřního trhu Evropské unie je Česko s Maďarskem jasně na špici mezi kandidáty.

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže. Podle místopředsedy vlády Pavla Rychetského jde o první normu, která stoprocentně odpovídá požadavkům Evropské unie. Jedna z nejvýznamnějších funkcí kapitálového trhu, tedy čerpání peněz na další rozvoj podniku, je v Česku zatím jako by opomíjena. Dosud se na něm totiž podařilo umístit pouze jednu primární veřejnou nabídku akcií. Jedním z letošních cílů Komise pro cenné papíry je proto podpora primárních investic. V této oblasti už byly podle předsedy Komise Františka Jakuba některé překážky eliminovány. Došlo totiž k řadě legislativních úprav. Některé překážky ale stále ještě zůstávají. Právě poplatky často odrazují zájemce o získání podnikatelského kapitálu od emitování akcií. Mnohem jednodušší a levnější je totiž možnost získat úvěr od banky. František Jakub věří, že ještě během letošního roku se podaří umístit na trhu další nové emise. Mnozí odborníci totiž tvrdí, že absence primárních emisí dlouhodobě diskredituje význam kapitálového trhu jako alternativního prostředku pro získávání finančních zdrojů. Bez těchto možností investování pociťuje nyní trh stagnaci a nedostatek impulsů pro větší intensitu obchodování. Předseda rozpočtového výboru sněmovny Vlastimil Tlustý je naproti tomu v hodnocení možností kapitálového trhu spíše opatrný. Jak řekl Radiu Praha, v Česku nemá tento způsob získávání finančních prostředků pro podnikání příliš velkou tradici. Mnozí odborníci na druhé straně připouštějí, že od českého kapitálového trhu nelze zatím očekávat, že bude fungovat podobným způsobem jako v zemích, které neprošly desetiletími centralizované a plánované ekonomiky. Kapitálový trh nevznikl v Česku po listopadu 1989 standardní cestou, ale byl v podstatě "nadekretován" shora. A ekonomická realita byla, a stále je, v předstihu i před nejlepšími úmysly zákonodárců.

A na závěr pravidelný pohled do kursovního lístku České národní banky na čtvrtek 1.března. Dolar 37 korun, 64 haléřů. Marka 17 korun, 72 haléřů.