ČR navrhla EU propojení situačních center kvůli výměně informací

Propojení situačních center v České republice s obdobnými pracovišti v Evropské unii s cílem usnadnit výměnu citlivých informací navrhl v Bruselu vysokým úředníkům EU náměstek ministra obrany Štefan Füle. Z reakcí nabyl dojmu, že nápad byl dobře přijat a bude se na něm pracovat. "Vyměníme si kontakty na situační centra. Smyslem je dosáhnout stavu, kdy každá země přispěje vlastním dílkem do mozaiky, která pak vytvoří celkový obraz o teroristických skupinách," řekl po setkání se šéfem útvaru pro plánování politiky a včasné varování v Radě EU Christophem Heusgenem, předsedou Vojenského výboru EU Gustavem Hagglundem a velvyslanci několika členských zemí. Situační centra jsou v podstatě sekretariáty krizových štábů na různých ústředních orgánech státní správy, které se zabývají sběrem, zpracováním a vyhodnocováním informací. Propojení těchto center v ministerstvech vnitra, obrany a zahraničí v minulých dnech v ČR se podle Füleho velmi osvědčilo.