ČR od Polska chce informace o podnicích, které znečišťují ovzduší

V souvislosti se znečištěním ovzduší na Ostravsku Česká republika chce, aby jí Poláci poskytli zevrubnější informace o více než dvou desítkách velkých průmyslových podniků v oblasti Horního Slezska. Řekl to v pátek ministr životního prostředí Pavel Drobil po setkání se svým polským resortním kolegou Andrzejem Kraszewským. "Předal jsem panu ministrovi (Kraszewskému) seznam 24 firem, o kterých bychom rádi dostali informace, jakým způsobem vypouštějí škodlivé látky, jaký bude další postup při jejich omezování," řekl ČTK Drobil. Se svým polským partnerem se dohodl na tom, že si budou pravidelně informace vyměňovat. Češi a Poláci také chystají společný monitorovací systém pro sledování znečištění ovzduší v průmyslových aglomeracích po obou stranách hranice, a to od Katovic až po Opavu. Naměřené údaje budou veřejně dostupné, protože budou zařazeny do informační systému o kvalitě ovzduší dostupném na internetu.