Největší znečisťovatelé - chemička a cementárna. Zdrojem rtuti je spalování hnědého uhlí

Ekologické organizace Arnika a Hnutí Duha loni v Česku zaznamenaly meziroční nárůst vypouštění rakovinotvorných látek. Čerpají z dat Integrovaného registru znečišťování. Největší znečišťovatelé jsou provozy z Ústeckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje. Podle mluvčích firem jsou emise v normě. Nějvětším zdrojem rtuti je spalování hvědého uhlí,

Do něj provozy ze zákona hlásí úniky a přenosy nebezpečných látek samy. Za ohlašovací rok 2021 data poskytlo celkem 1245 provozů.

Vzrostly i emise skleníkových plynů a rtuti, naopak pokleslo množství látek nebezpečných pro vodní organismy nebo emise plynů způsobujících kyselé deště. Mezi největší znečišťovatele patří podle ekologů zejména provozy z Ústeckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje.

Největší znečišťovatelé: chemička Spolana a cementárna Cemex

Hlavními znečišťovateli jsou dvě firmy, říká Jindřich Petrlík z Arniky:

Spolana Neratovice | Foto: Josef Podolák,  Český rozhlas

"Je to Spolana Neratovice, která meziročně obrovsky zvýšila emise vinylchloridu, který používá pro výrobu PVC. A současně je to provoz cementárny v Prachovicích, která poprvé ohlásila emise benzenu, a to hned v obrovském množství téměř osmi tun."

Mluvčí cementárny Cemex v Prachovicích Tereza Kejla tvrdí, že jsou emise v normě.

"Chápeme, že z laického pohledu se číslo může zdát vysoké. Ale ráda bych zdůraznila, že vyhodnocování vlivu těchto emisí na lidské zdraví je v kompetenci krajské hygienické stanice. A ta na základě šetření dospěla k závěru, že ve výsledku je vypočtená míra rizika karcinogenních účinků benzenu o dva řády nižší, než úroveň rizika, která je všeobecně považována za nevýznamnou."

Cementárna Cemex | Foto: Arnika

Také Pavel Kaidl, mluvčí Orlen Unipetrol, kam Spolana patří, uvedl, že firma splňuje veškeré normy a emisní limity. Dodal, že Spolana je jediný výrobce kaprolaktamu v Česku, což se vzhledem k používaným surovinám a chemikáliím odráží na postavení firmy v žebříčcích znečištění. Kaprolaktam je základní surovinou například pro výrobu polyamidových vláken. Pro svou pružnost se uplatňuje zejména při výrobě sportovního oblečení a potřeb pro vodní sporty, zimní sporty či vysokohorskou turistiku a horolezectví.

Nějvětším zdrojem rtuti je spalování hvědého uhlí

Česko patří v Evropě k významným znečišťovatelům rtutí. Negativně k tomu přispívá hlavně těžba a zpracování hnědého uhlí. Osm z deseti největších zdrojů úniku rtuti do ovzduší představují právě uhelné elektrárny, vysvětluje Energetický expert Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Elektrárna Počerady | Foto: Petr Kinšt,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

"Největším zdrojem rtuti v ČR je spalování hnědého uhlí jak v uhelných elektrárnách, tak i v případě dalších provozů. Samozřejmě nejsme největší. Největší je Polsko nebo Německo, kde se spaluje ještě více hnědého uhlí než u nás. Ale Česko zároveň patří do desítky největších znečišťovatelů Baltského moře rtutí, byť jako jediná z té desítky zemí neleží vůbec u moře."

Největším zdrojem emisí skleníkových plynů se loni stala hnědouhelná elektrárna Počerady, která patří do skupiny Sev.en Energy, prvenství má i v produkci plynů způsobujících kyselé srážky, i když v obou případech množství pokleslo.

Kronospan Jihlava | Foto: Oficiální stránky města Jihlavy

Nejvíce škodlivého formaldehydu pak vyprodukoval dřevozpracující podnik Kronospan Jihlava. Firemní ekolog Rostislav Haban řekl, že emise látky byly loni zhruba stejné jako v roce 2020. Společnost podle něj dodržuje limity stanovené povolením a její technologie splňují nejpřísnější normy.

https://znecistovatele.cz/

Autoři: Zdeňka Kuchyňová , Kryštof Šimek
klíčová slova:
spustit audio