Ekologové: V českém průmyslu loni vzrostla produkce karcinogenních látek

Ekologická organizace Arnika zaznamenala loni v Česku výrazný meziroční nárůst u vypouštěných rakovinotvorných látek či látek poškozujících hormonální systém. Zvýšilo se i množství látek toxických pro vodní organismy. Naopak poklesly emise skleníkových plynů a rtuti.

Jindřich Petrlík | Foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas

Zástupci organizace Arnika představili žebříčky znečišťovatelů za rok 2020. Mezi největšími znečišťovateli v nich dominují velké průmyslové podniky z Moravskoslezského, Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny. Objevují se ale i provozy z dalších krajů.

„Kvůli technologickým změnám průmysl vypouští celou řadu nových škodlivin, které nikdo vůbec nemonitoruje. Proto důrazně vyzýváme k aktualizaci legislativy a rozšíření seznamu sledovaných látek,” upozornil Jindřich Petrlík z Arniky.

Největším znečišťovatelem byla podle spolku loni už posedmé neratovická firma Spolana patřící pod skupinu Orlen Unipetrol. A to kvůli vypouštění karcinogenů při výrobě PVC a dalších surovin pro výrobu plastů. „Šlo druhé nejvyšší množství zaznamenané v sedmnáctileté historii Integrovaného registru znečišťování,“ upozornila Arnika.

Spolana | Foto: Rosenfeld~cswiki,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 4.0 DEED

Znečištění vody

Za loňský rok se zvýšilo i množství látek nebezpečných pro vodní organismy vypuštěných do vod, a to zhruba o dvě tuny. Na vině je hlavně nárůst množství vypuštěného zinku a jeho sloučenin z čistíren odpadních vod a těžkých kovů. Na znečištění vod se významnou měrou také podílejí kyanidy, které před rokem způsobily havárii na Bečvě, kde otrávily vše živé na téměř 40 km řeky.

Bečva v místech,  kde došlo loni k úniku kyanidů | Foto: Jakub Troníček,  Český rozhlas

Arnika upozorňuje, že na havárii na Bečvě reagovala výzvou Řeky bez jedů, kterou podepsalo téměř 7 tisíc lidí. „K otravě řeky stačí několik desítek kilogramů kyanidů. Ohlašovací práh pro jejich přenosy v odpadech je ovšem hodně vysoký - 500 kilogramů, proto ve výzvě Řeky bez jedů požadujeme jeho snížení,“ vysvětlila organizace.

Výzva podle ní míří i na další nedostatky Integrovaného registru znečišťování z hlediska ochrany vod před toxickými látkami.

Pokles emisí skleníkových plynů

Elektrárna Počerady | Foto: Kivak,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Potěšující je podle organizace Arnika pokles skleníkových plynů a plynů způsobujících kyselé srážky. Jejich největšími zdroji zůstávají severočeské hnědouhelné elektrárny a hutní provozy v Moravskoslezském kraji.

Největším producentem skleníkových plynů je elektrárna Počerady. Podle Evy Maříkové ze Seven Energy, pod kterou elektrárna patří, se v Počeradech zatím neprojevily investice do snižování emisí. „Zatímco v elektrárně Počerady jsme teprve na začátku, v elektrárně Chvaletice se nám již podařilo snížit emise základních škodlivin na polovinu,“ uvedla.

Arnika sestavuje žebříčky sedmnáct let a vychází přitom z veřejně dostupných údajů v Integrovaném registru znečišťování, který vede Ministerstvo životního prostředí. Provozy ze zákona hlásí úniky a přenosy nebezpečných látek samy. Za ohlašovací rok 2020 data poskytlo celkem 1257 provozů, což je o 116 méně oproti roku 2019.

klíčové slovo: