Lidé v Česku letos dýchají nejčistější vzduch za posledních pět let

Ilustrační foto: Engin Akyurt, Pixabay / CC0

Ovzduší v Česku je letos zatím mimořádně čisté, zatím čistější než v posledních pěti letech. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu, který se monitorováním kvality ovzduší zabývá. Co pomohlo? Hlavně teplá zima, deštivé a větrné počasí, nové kotle, ale i nouzový stav kvůli koronaviru.

Foto: Hans Braxmeier,  Pixabay / CC0

To, že v Česku letos výrazně ubylo oxidů dusíku i prachových částic v ovzduší, ukazují údaje za leden až září z 15 stanic hydrometeorologického ústavu. Ty měří koncentrace prachových částic a oxidů dusíku v ovzduší. A převážně velmi dobrá kvalita ovzduší byla zaznamenána na měřicích stanicích i v říjnu.

"K výskytu uspokojivé kvality ovzduší došlo pouze v některých zónách a v aglomeraci Brno. Vyhovující a špatná až velmi špatná kvalita ovzduší nebyla během října na měřicích stanicích České republiky zaznamenána," uvádí v nejnovější zprávě ČHMÚ.

Jáchym Brzezina,  foto: archiv Jáchyma Brzeziny

Pomohl tomu nejen pokles dopravy kvůli protikoronavirovým opatřením. Podle Jáchyma Brzeziny z brněnské pobočky ústavu se kvalita vzduchu v zemi dlouhodobě zvyšuje i díky snižování emisí - například výměna starých kotlů v domácnostech nebo přechod na čistější technologie ve firmách. Nejvíc ale kvalitu vzduchu podle Brzeziny ovlivnilo počasí.

"Je to dáno tím, že se na začátku roku vytápělo mnohem méně, než je pro toto roční období obvyklé. V únoru byla teplota pět stupňů nad dlouhodobým normálem. Zároveň to byl měsíc, kdy jsme měli dvě vichřice, pršelo více. To jsou přesně kombinace faktorů, které přispívají ke kvalitě ovzduší,“ vysvětlil Českému rozhlasu odborník na čistotu ovzduší.

Například v Moravskoslezském kraji se letos kvalita ovzduší poprvé vešla do zákonem stanovených limitů znečištění.

Kvalitní ovzduší bylo v Česku podle nové zprávy meteorologů i v roce 2019, kdy byly koncentrace znečišťujících látek nejnižší za posledních 11 let. Došlo také k poklesu podílu obyvatel vystavených nadlimitní zátěži. V roce 2019 to bylo 27,5 procenta obyvatel, zatímco v roce 2018 to bylo 36,3 procenta obyvatel.

Tuhá zima může situaci zhoršit

Foto: Hans Braxmeier,  Pixabay / CC0

Někteří experti ale upozorňují, že čistší ovzduší nemusí trvat dlouho. Situaci by podle nich mohla zhoršit tuhá zima, kdy budou domácnosti víc topit. Velká část škodlivin se totiž do vzduchu v Česku dostává právě z malých starých kotlů na dřevo nebo uhlí. V ovzduší tak přibudou jemné prachové částice a další látky, které mají negativní vliv na zdraví.

Radim Šrám,  foto: Šárka Ševčíková,  archiv ČRo

"Ty koncentrace, které jsou v zimních měsísích můžou nepříznivě ovlivňovat například výsledky těhotenství. U dospělých to zase přispívá ke zvýšení kardiovaskulární nemocnosti a diabetu druhého typu," upřesnil v Českém rozhlase genetik Radim Šrám z Akademie věd.

Podle mezinárodní studie vydané v odborném časopise Cardiovascular Research přispělo znečištěné ovzduší k 15 procentům úmrtí pacientů s nemocí covid-19. Míra se ale mezi světovými zeměmi velice liší. Nejvyšší procenta vykazuje právě Česká republika, a to 29. Podobná, o pár jednotek nižší procenta, ale vykazují i okolní země, například Polsko, Slovensko a Rakousko, či Německo.