Kvůli zdražování energií hrozí zhoršení kvality ovzduší v Česku

Výrazné zdražování energií by se mohlo podepsat na zhoršení kvality ovzduší v Česku. Odborníci upozorňují, že lidé by mohli začít víc topit pevnými palivy, která produkují nebezpečný benzo(a)pyren. Tato látka je označována za nejproblematičtější znečišťující látku v Česku.

Ilustrační foto: makunin,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Podle předběžných dat Českého hydrometeorologického ústavu byly poslední dva roky z hlediska kvality ovzduší v Česku velmi příznivé. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší byly dokonce nejnižší za posledních deset let. Na tom, že se lidem lépe dýchalo, mělo podíl počasí, ale také covidová epidemie, která utlumila řadu průmyslových odvětví i dopravu.

Na druhou stranu lidé zase více pracovali doma, tím pádem také více topili, což má za následek i větší koncentrace karcinogenního benzo(a)pyrenu. Zpráva o měření této látky sice bude zveřejněna v dubnu, meteorologové ale předpokládají, že imisní limity byly překročeny na řadě míst.

Ilustrační foto:  Radio Prague International

Škodlivá látka totiž vzniká především při topení ve starých kotlech nebo špatnými palivy. Navíc při současném zvyšování cen energií lze podle odborníků očekávat, že se lidé budou ještě více vracet k levnějšímu způsobu vytápění, což by mohlo vést k dalšímu navýšení koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší.

„Lidé vytáhnou stará kamna, přestanou kupovat ekologické palivo, začnou hledat nějaké levnější náhražky. Potom se nám začne uvolňovat benzo(a)pyren do ovzduší. My ho měříme, ale výsledky uvidíme s nějakým zpožděním tří nebo čtyř měsíců,“ řekl Českému rozhlasu Václav Novák z hydrometeorologického ústavu.

Měření na jižní Moravě a na Vysočině

Benzo (a)pyren | Ilustrační obrázek: TIm Vickers,  Wikimedia Commons,  public domain

Koncentrace této karcinogenní látky, vedle dalších látek, nyní měří také Centrum dopravního výzkumu, které vytipovalo 120 lokalit - 60 míst na jižní Moravě a 60 na Vysočině. První měřicí zařízení tam instalovali odborníci na začátku roku. Přístroje měří škodliviny dva týdny a vrátí se tam ještě v létě a příští zimu.

„Budeme mít daleko přesnější informace o kvalitě ovzduší, budeme moci i lépe identifikovat  jednotlivé zdroje. Na základě těchto informací budou kolegové a spolupracující firmy zpracovávat konkrétní doporučení, co by v daných obcích bylo vhodné udělat,“ vysvětluje vedoucí projektu Roman Ličbinský.

Podle ministerstva životního prostředí imisní limity na koncentraci benzo(a)pyrenu překračuje většina vesnic a předměstí v Česku. Měření ukázala, že vzduch na venkově totiž v období topné sezony trpí podobnou koncentrací této látky jako ve velkém městě. V  některých případech byly hodnoty benzo(a)pyrenu dokonce v malých sídlech i několikanásobně vyšší než koncentrace naměřené ve stejném období v dopravně exponovaných městských oblastech.

Foto: Jitka Cibulová Vokatá,  Český rozhlas

Ministerstvo proto dotuje výměnu kotlů. Lidé k tomu mohou využít jeden ze dvou dotačních programů, které zpětně vykompenzují část nákladů za pořízení a instalaci vhodného zdroje vytápění. Nová zelená úsporám již probíhá a Kotlíkové dotace mají znovu odstartovat během jarních měsíců. Od září navíc za topení v nevyhovujících kotlech hrozí až 50tisícová pokuta.

klíčové slovo: