Sdílení energie se sousedy? Novela zákona přináší komunitní energetiku

Domácnosti, obce, školy či firmy by mohly v blízké době sdílet elektřinu, kterou si vyrobí. Novelu energetického zákona, která umožňuje vznik energetických komunit, schválila vláda. Novela přezdívaná Lex OZE II přinese výraznou změnu celého systému české energetiky. Kromě snižování závislosti Česka na energetických surovinách z dovozu a neobnovitelných zdrojích energie, by lidem i firmám mohla přinést úspory.

Jozef Síkela | Foto: Vláda České republiky

„Udělali jsme další krok směrem ke vzniku moderní české energetiky. Novela energetického zákona umožní sdílení vlastní vyrobené energie v rámci energetických komunit. Posílí to naši energetickou bezpečnost, umožní snížit výdaje za energie a pomůže to i našemu životnímu prostředí,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Budou existovat dva hlavní typy společenství. Tím prvním je „aktivní zákazník“. Může to být skupina až deseti osob, které společně vyrábějí energií a sdílí ji mezi sebou. Budou to moci dělat bez jakéhokoliv územního omezení. Typickým příkladem takového aktivního zákazníka je jedinec, který si vyrábí elektřinu třeba na střeše své chaty na Šumavě, ale využívá ji jen přes víkend a přes týden si vyrobenou elektřinu posílá do bytu ve městě.

Druhým typem pak je „energetické společenství“. To je určené pro sdílení energií v rámci větších skupin. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben, například solárními nebo větrnými elektrárnami. Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek, domácnosti, obce, školy, úřady nebo celé malé podniky.

Ilustrační foto: Ulrike Leone,  Pixabay,  Pixabay License

Novela počítá s limitem na počet odběrných míst v jednom společenství, ministerstvo jej stanovilo na jeden tisíc. To by mělo ale podle ministra Síkely platit jen v počáteční fázi při spouštění projektu - do 30. června roku 2026. Podmínkou pro vznik komunitní energetiky je založení Energetického datového centra, které umožní zpracovávat podrobná data o výrobě a spotřebě elektřiny v nově vzniklých odběrných a výrobních místech.

„Zákon je koncipován tak, abychom mohli začít s komunitní energetikou a od roku 2026, kdy uvedeme v život energetické digitální centrum, které bude měřit jak výrobu, tak spotřebu každého účastníka, dojde ke skokovému rozšíření,“ vysvětlil ministr.

Podle květnového průzkumu Sdružení místních samospráv ČR mezi zástupci téměř 500 obcí chtějí tři pětiny z nich v příštích třech letech stavět vlastní energetický zdroj jako například fotovoltaickou elektrárnu, bioplynovou stanici nebo kotle na biomasu. Téměř třetina zároveň plánuje ve stejném horizontu založit komunitu pro sdílení energií.

Určité výhrady

Zavedení odpovídajícího zákona vyžaduje evropská legislativa. Ve skutečnosti měl vstoupit v platnost již v roce 2020. Oborové energetické svazy proto novelu zákona vítají. Vyjadřují ale i určité výhrady.

Martin Ander | Foto: Marián Vojtek,  Český rozhlas

„Například nedává smysl, abychom dlouhodobě blokovali možnost lidí být členy více energetických společenství. Domácnost by měla mít možnost vybrat si, jakou část své spotřeby dostane od které komunity,“ řekl Martin Ander z Asociace moderní energetiky.

Unie komunitní energetiky zas novelu kritizuje za to, že podle ní znevýhodňuje některé členy. Právnička unie Eliška Beranová v této souvislosti upozorňuje na ustanovení, že žádný člen společenství nesmí držet více než deset procent hlasovacích práv.

„A to bez ohledu na to, kolik do společenství investuje peněz. Když si to představíme z pohledu obcí, kteří budou tahouny sdílené energetiky a budou do ní investovat velké finanční prostředky. Taková podmínka může být problematickou, protože pokud by obec měla pouze 10 procent hlasovacích práv, prakticky by ztratila kontrolu nad svou investicí,“ vysvětlila Českému rozhlasu.

Autoři novely ale upozornili že omezení hlasovacích práv na 10 procent pro jednotlivé členy energetického společenství je stanoveno tak, aby nedošlo k jeho ovládnutí nějakou agresivní skupinou.

Novelu energetického zákona LEX OZE II bude muset schválit Poslanecká sněmovna a Senát a podepsat prezident. Platit by měla od ledna příštího roku.