Co přinese propojení české a slovenské elektrické sítě?

Už několik týdnů v médiích probleskují zprávy, že zanedlouho dojde k propojení české a slovenské elektrické sítě. Nejednoho laika možná napadne, že vznikne jakási obří spleť tlustých kabelů, kterou bude podle potřeby proudit energie sem nebo tam. Nepůjde však o projev solidarity, ale o obchod. A samotné propojení bude jen virtuální, protože v technickém slova smyslu jsou národní sítě propojeny už dávno. Ta česká a slovenská díky společné minulosti dokonce až v nevídané míře.

Vytvoření funkčního trhu s plynem a elektřinou je jednou z priorit českého předsednictví Evropské unii. A propojení českého a slovenského trhu s elektřinou se snaží významně přispět k naplňování tohoto záměru. "Neznamená to, že bychom budovali nějaká nová vedení, nové sítě a tak dále, ale jedná se v podstatě o vybudování společné obchodní platformy. Je to v podstatě jakési spojení trhů České republiky a Slovenska,"říká místopředseda Energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček.

"Reálně se vlastně rozšíří obchodní prostor pro subjekty, které dnes obchodují na českém trhu. Oni budou dále umisťovat své nabídky na nákup nebo prodej elektřiny u Operátora trhu s elektřinou tady v České republice. Nicméně tyto jejich nabídky nebo poptávky budou zároveň dostupné i obchodním partnerům na Slovensku a stejně tak to bude zrcadlově pro slovenské subjekty. Takže se do budoucna skýtá výhoda pro veškeré obchodníky s elektřinou, že se vlastně zvětšuje ten trh a jejich poptávka nebo nabídka může být akceptována nejen subjektem v České republice, ale i subjektem na Slovensku."

Ve východní části bývalé federace organizovaný trh s elektřinou na denní bázi teprve vzniká. Poté a po propojení sítí obchodníci s elektřinou na obou stranách hranic nebudou muset nejdříve vyjednávat o koupi přenosové kapacity a pak o elektřině samotné, ale provedou jen jeden krok. Výsledkem má být vyšší efektivnost, říká místopředseda Energetického regulačního úřadu.

"Bude pro tyto obchody vyčleněna část přenosových kapacit mezi Českou republikou a Slovenskem a tato kapacita bude vždycky dána k dispozici tomu, kdo úspěšně zobchodoval příslušny objem elektřiny na sousedním trhu. Tím pádem se nestane, že ta kapacita je předem vyprodána v takzvaných aukcích, nicméně potom zůstává nevyužita a vlastně se k ní nedostanou ti, kteří by ji dokázali v tom daném dni reálně využít. Zatímco tento mechanizmus umožňuje využít tu kapacitu naplno."

Přitom nemluvíme o dalekosáhlé budoucnosti, ale o výhledu nejbližších týdnů: "Měl by být zahájen zkušební provoz už v létě letošního roku, někdy v červenci. Uvidíme, jestli se to podaří přesně od toho července, nicméně ostrý provoz by měl být zahájen potom na podzim, od 1. září letošního roku."

Velkou výhodou projektu je společná minulost česko-slovenské energetické sítě: "Ta kapacita je naprosto unikátní, řekl bych, v tom regionu střední Evropy. A je to dáno tím, že jsme předtím fungovali jako jedna propojená soustava a regulační zóna a tudíž tedy ty technické limity tady nejsou."

Co si od propojení českého a slovenského trhu s elektřinou slibuje místopředseda Energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček? "Vznikne tím podstatně větší a předpokládáme i likvidnější zóna a ta cena, která bude vznikat, by měla být transparentnější a měla by mít lepší vypovídací hodnotu."

Foto: Evropská komise
Jaký by to mělo vliv na vývoj cen, si Němeček netroufá předvídat.

"Ono to může fungovat v určitých cyklech a pakliže na Slovensku z nějakých důvodů zrovna bude klesat spotřeba elektřiny, tak se může tato levnější elektřina dostávat jako nabídka na český trh a může dojít k tomu, že se prodá například levnější slovenská elektřina a obráceně. K růstu ceny dojde, pokud bude poptávka převyšovat nabídku nebo tím, kdo to potáhne nahoru, bude poptávka. Tak tam samozřejmě se uplatní dražší zdroje a obecně ta cena stoupne. Ale ta by stoupla, i kdyby ty trhy zůstaly rozpojené. Ale tím, že se vlastně tady zvyšuje to celkové obchodované portfolio, tak tím se má spíše za to, že pro nějaké ty operativní krátkodobé dokupy atd. ta cena, která se vygeneruje tím, že bude vznikat z větší množiny nabídek a poptávek, tak bude to mít lepší vypovídací hodnotu o tom, jaká je skutečně tržní cena elektřiny, byť krátkodobá."

Důležité je dodat, že projekt si nevyžádá žádné enormní náklady: "Na české straně spuštění tohoto systému znamená opravdu náklady pod rozlišovací schopností celkových nákladů na provoz operátora trhu."

Podle Němečka by propojení české a slovenské elektrické sítě mělo být i příspěvkem k vyšší energetické bezpečnosti.

"Já se domnívám, že tato nová obchodní platforma může přispět ke zlepšení bezpečnosti dodávek. Dnes je, pokud bych dal příklad, nějaký obchodník, třeba na Slovensku a teď z nějakých důvodů má třeba dlouhodobý výpadek z několika zdrojů a dostává se do deficitu z hlediska pokrytí spotřeby svých zákazníků. Tak dnes tento subjekt musí přímo obtelefonovávat nějaké významnější obchodní partnery a pak ještě si musí separátně, pakliže se někým dohodne, ještě extra objednat tu příslušnou přenosovou kapacitu s tím, že je v riziku, jestli se mu ji podaří zakoupit či nikoli; to záleží na tom, kolik je ochoten zaplatit v příslušné aukci. Zatímco v tom novém systému prostě zadá poptávku na toto tržiště a partneři z obou trhů mu mohou nabídnout elektřinu a on anonymně od toho systému jako centrální protistrany nakoupí tu chybějící elektřinu za peníze, které je ochoten zaplatit."