ČR odsouzena, že nepřevedla normu EU o vlivu staveb na prostředí

Evropská komise uspěla u evropské justice s žalobou na Českou republiku. Ta podle Soudního dvora EU nepřevedla do svého práva správně normu o vlivu staveb na životní prostředí. Praha podle rozsudku musí zaplatit náklady řízení, ty nicméně nejsou příliš vysoké a dosahují běžně jen zhruba stovek eur. Českému parlamentu se během soudního procesu loni v prosinci podařilo normu schválit. Problém se týkal směrnice, která stanovuje pravidla posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Brusel po soudu sídlícím v Lucemburku chtěl, aby stanovil, že ČR nesprávným převedením směrnice do své legislativy nesplnila dané povinnosti, což nyní tribunál uznal. Podle této normy musejí členské státy EU přijmout všechna opatření nezbytná k zajištění toho, aby před vydáním patřičných povolení podléhaly stavební záměry, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, povolovacímu řízení a posouzení z hlediska takových vlivů. Stanovuje i podmínky, aby lidé či organizace, kterých se daná věc dotýká, měli možnost dosáhnout přezkoumání rozhodnutí soudem či jiným nestranným orgánem.