Životní prostředí České republiky a Evropská Unie

Komisař Unie pro její rozšíření Gunter Verheugen při nedávné návštěvě Prahy ocenil znatelný pokrok, kterého Česká republika dosáhla v posledním období při slaďování svých zákonů se zákony Evropské unie. Jak jsme na tom pokud jde o životní prostředí se dozvíte od Jany Peterkové.

Na semináři v Akademii věd hovořil o podstatě přibližování České republiky k Evropské unii v oblasti životního prostředí prof. Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, zdůraznil tato fakta:

Na semináři věnovaném stavu životního prostředí v České republice ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, prof. Bedřich Moldan řekl, že dnes je jednání o životním prostředí v České republice daleko složitější než před deseti lety, a to nejen pokud jde o lobistické skupiny, zástupce různých průmyslových odvětví, odborové svazy a ekologické organizace, ale i v rámci jednání vlády a v rámci Ministerstva životního prostředí.

Tolik prof. Bedřich Moldan ,ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Z hlediska Evropské unie je prioritou životního postředí České republiky jednoznačně voda. Téměř 14 procent obyvatelstva pije závadnou vodu ze studní, které nesplňují hygienické normy. Přes 26 procent obyvatel žije v domech, které nejsou vůbec napojeny na veřejnou kanalizaci.

Podle protočtů Světové banky potřebuje Česká republika investovat do výstavby vodovodů přes 29 miliard korun. To znamená, že čistírny odpadních vod v obcích nad 2OOO obyvatel patří k nejnákladnějším položkám, pro které bude muset Česká republika ve spolupráci s Evropskou unii najít zdroje.