ČR s EU asi dojedná povolenky na 97,6 milionu tun emisí

Česká republika bude moci vypouštět v příštích třech letech 97,6 milionu tun skleníkových plynů ročně. Podle sdělení mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu Iva Mravinace to je výsledek jednání mezi českými představiteli a zástupci Evropské komise ohledně tzv. Národního alokačního plánu, který musí mít schválený každý stát Evropské unie. Definitivně by měla komise plán schválit v úterý. Česká republika původně navrhovala o deset milionů tun více, komise naopak požadovala o 7,6 milionu tun méně. Místopředseda vlády Martin Jahn říká: "Komise napřed vyjádřila ochotu akceptovat 95 milionů tun; experti pak zvedli toto číslo na 96,8 milionu a nyní jsme se ustálili na 97,6 milionu tun. Je to pro nás ještě přijatelné číslo. Jeho schválení komisí považuji za velmi pravděpodobné." "Výsledný kompromis mezi požadavkem Bruselu a ČR je pro nás plně přijatelný," uvedl ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. "Toto množství by v příštích letech mělo stačit na to, aby české firmy nemusely nakupovat povolenky a měly zajištěno i dostatečné množství povolenek pro rozvoj," řekl ČTK náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina.

"Tato dohoda je pozitivnější než požadavek Evropské komise, ale horší než původní návrh České republiky. Bereme to jako fakt s kterým se musíme vypořádat," uvedl mluvčí výrobce elektřiny společnosti ČEZ Ladislav Kříž. V případě nižšího objemu povolenek by podle průmyslníků firmy mohly tratit. Při objemu 91,6 milionu tun, který před rokem původně navrhovalo ministerstvo životního prostředí, například společnost ČEZ předpovídala nutnost uzavření až jedné elektrárny. Evropská komise má tendenci snižovat návrhy všech států na objem emisních povolenek a obvykle nepřipouští velké změny oproti svým výpočtům. Polsku seškrtala jeho plán o 16 procent a nepřistoupila na žádné zvýšení, Slovensko si vyjednalo jen malou změnu oproti jejímu návrhu. Systém obchodování s povolenkami platí v EU od 1. ledna a národní alokační plány měla komise schválit do konce loňského roku. Zatím je nemají ČR, Řecko a Itálie. Poslední dvě zmíněné země ještě nedospěly do konečného stadia jednání jako Česko. Alokačními plány se řídí rozdělování povolenek mezi podniky. Ty pak musejí na konci každého kalendářního roku vrátit tolik povolenek, kolik škodlivin vyprodukovaly, zbytek mohou prodat na trhu EU. Národní plány hlídá Evropská komise, aby zamezila státům nadhodnocováním očekávaného objemu emisí nepovoleně podporovat firmy. Systém je součástí mechanismů, s nimiž počítá Kjótský protokol, který stanovuje limity pro vypouštění skleníkových plynů.