ČSSD chce zachovat nižší sazbu DPH na potraviny

Budou potraviny dražší? O kolik? A proč? To je téma, o kterém se diskutuje stále intenzivněji.

Prezident Agrární komory Jan Veleba,  foto: Zdeněk Vališ
Vládní koalice před dvěma týdny ve sněmovně horko-těžko prosadila reformu veřejných financí, opozice ale svůj odpor vůči ní ještě nevzdala. Proti schváleným opatřením připravuje ústavní stížnost a do měsíce chce sociální demokracie předložit i návrh novely, která by zachovala sníženou sazbu daně z přidané hodnoty zejména na léky nebo na potraviny v pětiprocentní výši. Šéf poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek v České televizi prohlásil, že nejde o plané politické gesto a jeho strana udělá maximum pro to, aby snížená sazba DPH ani po Novém roce nestoupla z pěti na devět procent. Sociálním demokratům také vadí, že vládnoucí koalice nekonzultovala reformu veřejných financí s opozicí: "Nemůže se tedy divit, že teď sociální demokracie přijde s vlastním návrhem zákona a v tom se ještě pokusíme určitým způsobem zasáhnout do toho, co by jinak přinesl ten Topolánkův batoh, který je teď na cestě do modrého Senátu a také k čestnému předsedovi ODS, prezidentu republiky, Václavu Klausovi."

Úvaha ČSSD přichází v době, kdy Agrární komora České republiky opakovaně hovoří o celkovém růstu cen potravin. Prezident komory Jan Veleba připomněl, že po počátečních růstech cen obilí na světových trzích jeho kolegové odhadovali zdražení potravin na tuzemském trhu o deset procent. Nyní však Veleba předpokládá, že v důsledku vysoké globální poptávky po obilí mohou ceny potravin v Česku v dohledné době vzrůst až o čtvrtinu. Ředitel Potravinářské komory Miroslav Koberna sice toto číslo nevylučuje, ale v současnosti považuje Velebův odhad jen za spekulaci. Nicméně zvýšení ceny potravin Koberna nevylučuje. Podnětů k tomu je podle něj hned několik:

"Kromě těch tolik diskutovaných cen zemědělských surovin se nám tam promítne samozřejmě neustále rostoucí cena energií, promítne se nám tam rostoucí cena práce na českém trhu a samozřejmě někde okrajově se tam promítne i to zvýšení DPH."

Ministr zemědělství a místopředseda ODS Petr Gandalovič považuje úvahy až o 25procentním růstu cen potravin za přehnané: "Já si myslím, že ten vývoj nebude tak hrozný a rozhodně se na něm nebude takovýmto podílem podílet DPH. V tom zahrají roli právě ony nenáviděné obchodní řetězce, které budou tlačit tyto ceny dolů."

Ani stínový ministr zemědělství, sociální demokrat Michal Hašek, si nemyslí, že by se Češi měli připravovat až na tak velký cenový skok, pokud jde o potraviny. Nicméně s Agrární komorou se ČSSD shoduje ve dvou bodech: nepřijímají argument ministra Gandaloviče, že sbližování základní a snížené sazby DPH je celoevropský trend a společně požadují, aby byla zachována dosavadní úroveň daně z přidané hodnoty mimo jiné právě na potraviny. A za druhé má Michal Hašek pochopení pro snahu zemědělců a potravinářů tlačit obchodní řetězce ke korektnímu chování. "Co mě mrzí, je absence právních předpisů, které by se týkaly chování řetězců. Protože do značné míry ta cenotvorba je dána právě cenovou politikou řetězců. Na jedné straně jsou dodavatelé, zemědělci a potravináři, ty řetězce tlačí k co nejnižším cenám. A na druhé straně je pak spotřebitel."

A tak se Agrární komora podle jejího prezidenta Jana Veleby proto chce sama zaměřit na kontrolu kvality i původu prodávaných potravin. A také zavést kontrolní mechanismy, které by měly obchodním řetězcům, jak tvrdí zemědělci, bránit ve zneužívání svého postavení na trhu.