CVVM: Češi jsou s životním prostředím nejspokojenější za 20 let

Životní prostředí v okolí svého bydliště i v celém Česku lidé hodnotí nejlépe za uplynulých 20 let. Spokojenější jsou se stavem v místě svého bydliště než s tím celkovým. O životním prostředím v okolí domova se kladně vyjádřilo 84 procent lidí, o stavu přírody v celé ČR 75 procent. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Autoři průzkumu upozornili, že spokojenost se stavem přírody v místě svého bydliště vyjadřuje od počátku sledování v roce 2002 minimálně 70 procent lidí, pouze v letech 2004 a 2010 jejich počet mírně klesl pod tuto úroveň. V ochraně životního prostředí Češi nejvíce oceňují aktivitu obecních úřadů a ekologických organizací. Kladně ji hodnotí 59, respektive 56 procent lidí. Naopak nejhůře v hodnocení lidí dopadl Parlament, jehož činnost při ochraně přírody pozitivně vnímají necelé dvě pětiny oslovených.