CVVM: Češi se nejvíce hlásí k sociálnědemokratickým názorům

Češi se nejčastěji hlásí k sociálnědemokratickým politickým názorům. Celkem 34 procent dotázaných uvedlo, že s touto politickou orientací souhlasí nejvíc, případně na druhém místě. Liberální postoje jsou blízké 23 procentům obyvatel a ekologické 21 procentům lidí. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Na dalších místech se umístily politické názory konzervativní, křesťanskodemokratický, socialistický, komunistický a nacionalistický. Odpověď "žádný" zvolilo jako první odpověď 11 procent lidí, jako druhou dokonce polovina dotázaných. Jedno procento lidí také uvedlo, že se hlásí k "jinému" politickému postoji.

Průzkum zjišťoval i postoje lidí k některým otázkám, které souvisí s politickou orientací. Většina lidí si například myslí, že stát má zaručit, aby ten, kdo chce pracovat, pracoval. Stát by se také podle lidí měl postarat o sociální zabezpečení občanů. Češi také výrazně tíhnou k maximalizaci svobod i k představě státu, který svobody a práva svých občanů hájí v případě jejich porušení. Průzkum se uskutečnil od 5. do 12. října a zúčastnilo se ho 1045 lidí.