CVVM: Občané nejvíce souhlasí se sociálnědemokratickými názory

Čeští občané nejčastěji souhlasí se sociálnědemokratickými politickými názory. Celkem 36 procent dotázaných uvedlo, že s tímto názorem souhlasí nejvíc, případně na druhém místě. Teprve na dalších místech se umístily liberální a konzervativní názory, se kterými souhlasí zhruba čtvrtina a pětina dotázaných. Vyplývá to z průzkumu agentury CVVM, který se uskutečnil v září na vzorku 2014 lidí starších 15 let. Lidé měli odpovědět na otázku: "S jakým obecným politickým názorem nejvíce souhlasíte? A s jakým z dalších obecně politických názorů se dále ztotožňujete?" Poměrně často se ve druhé volbě objevoval ekologický názor, který uvádělo 11 procent lidí, ačkoli jako první volbu, se kterou se nejvíc ztotožňují, ho uvedlo jen sedm procent lidí.