CVVM: Se zdravotním systémem je spokojeno 61 procent lidí, nejvíce od roku 2002

Se zdravotním systémem v ČR jsou spokojeny zhruba tři pětiny obyvatel. Ve srovnání s posledním výzkumem na toto téma, který se uskutečnil v roce 2019, spokojenost vzrostla o 17 procentních bodů a je vůbec největší od roku 2002, kdy se dotazování koná. Vyplývá to z výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Za nejzávažnější problémy českého zdravotnictví považují respondenti nedostatek zdravotních sester a lékařů a dále financování veřejného zdravotnictví. Se zdravotním systémem je spokojeno 61 procent obyvatel, desetina je nespokojena a zhruba čtvrtina není ani spokojena, ani nespokojena. Počet nespokojených od posledního průzkumu klesl o 12 procentních bodů. Autoři průzkumu uvádějí, že podíl spokojených byl nejnižší v roce 2008, od té doby narůstá. Na výsledek mohla mít vliv i epidemie covidu-19, lidé se kvůli ní o zdravotnictví více zajímali.