Zdravotní péče

Zdravotní péči v Česku zajišťuje početná síť nemocnic, soukromých klinik a ordinací soukromých lékařů.

Foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas

Nemocnice zřizuje buď ministerstvo, jako v případě fakultních nemocnic, nebo případně kraje, obce a soukromí vlastníci. Zdravotní pojištění je v České republice povinné, stejně jako v celé Evropské unii. V rámci EU platí princip jednoho pojištění, to znamení, že pokud je osoba pojištěná v některém ze států EU, nelze ji zároveň pojistit i v Česku. Za studenty do 26 let, děti či důchodce platí zdravotní pojištění stát.

Zdravotní péče je v Česku velmi dobře dostupná. Na rozdíl od ostatních zemí není pravidlem platit vysoké poplatky u soukromých lékařů. Neexistuje tu však tzv. doplňkové pojištění, ze kterého by byla hrazena případná nadstandardní péče. Při návštěvě lékaře či nemocnice se dotyčný musí vždy prokázat průkazem pojištěnce. Zdravotní péče je hrazena i cizincům pocházejícím mimo země Evropské unie, pokud jsou zaměstnáni u firmy sídlící v České republice. Každý český občan, případně cizinec se stejnými právy jako občané ČR, má svého praktického lékaře.

Foto: IKEM

V Česku existuje několik specializovaných zdravotnických zařízení, například pražský IKEM specializující se na kardiologii a kardiochirurgii. V Praze se nachází i dvě největší porodnice, a to U Apolináře a Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí.

klíčová slova:
spustit audio

Související