Cyklus Mozartiana Iuventus dává příležitost mladým interpretům

Cyklus zářijových koncertů Mozartiana Iuventus 2000 zaměřený na mozartovskou interpretaci mladých hudebníků otevřel 6. září v Praze na Bertramce program Smyčcového kvarteta Apollon. V dalších dnech do 28. září jsou mezi účinkujícími například Peter Bild, Jana Nováková, Igor Ardašev, Jan Ostrý, Gabriela Eibenová, soubory In modo camerale, Heroldovo kvarteto a M.Nostitz Quartet.

Pořadatelé přehlídky chtějí současně předložit veřejnosti Mozartovy kompozice v zrcadle soudobé tvorby českých hudebních autorů, a tak formou tvůrčí výzvy oslovili několik současných autorů a vybídli je, aby vytvořili pro Bertramku nová komorní díla, inspirovaná Mozartovým životem, jeho tvůrčím odkazem či prostředím vily.

Výzvu přijali například Jiří Pazour, Jiří Gemrot, Radim Smetana, Miroslav Kubička, Otomar Kvěch, Zdeněk Lukáš, Pavel Trojan, Sylvie Bodorová, Jiří Teml a Lukáš Hurník. Celkem zazní devět světových premiér. Záměrem je vytvořit na Bertramce novou tradici a založit archiv skladeb, které byly památníku věnovány.