Dagmar Skálová

Zdroj: Česká centra / FDULS

Významná česká skautka „Rakša“. Jedna z největších hrdinek protikomunistického odboje.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Jejím prostřednictvím se desítky skautů zapojily 17. května 1949 do plánovaného pokusu o státní převrat, který měl svrhnout totalitní komunistický režim. Státní bezpečnost je ale v rozsáhlém zátahu pozatýkala. Během krutých výslechů projevila Dagmar Skálová velkou osobní statečnost, vzala vinu na sebe a zachránila tak řadu skautů před léty v komunistických kriminálech. Tak tak unikla trestu smrti. Byla odsouzená na doživotí, ve vězení nakonec strávila 16 let. V roce 1997 byla vyznamenána prezidentem České republiky Václavem Havlem řádem Tomáše Garrigua Masaryka.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.