Desetina mostů v ČR je v havarijním stavu

Přes deset procent mostů v České republice je v nevyhovujícím technickém stavu. Státní fond dopravní infrastruktury a jednotlivé kraje na jejich opravy a modernizace vynaloží ročně necelé tři miliardy korun. Aby se však podařilo všechny poškozené mosty uvést do normám odpovídajícího stavu, bylo by třeba jednorázově vynaložit asi 15 miliard Kč. Podle ředitele fondu dopravy Pavla Švagra by to představovalo třetinu celého rozpočtu fondu na jeden rok. Podle Švagra se však fond dopravy v rámci svých možností snaží havarijní stav mostů řešit. Tento týden vedení fondu rozhodlo o navýšení letos plánovaných výdajů na opravy mostů o 250 milionů korun. SFDI bude letos směřovat největší částku na opravu mostu přes Úhlavu na dálnici D5. Půjde na něj 146,6 milionu korun. Skoro 124 milionů korun dá fond na opravu dálničního mostu na dálnici D8 přes železniční trať v Trmicích. Se 120 miliony korun se počítá na most na D8 Knínice a se 100 miliony Kč na most na dálnici D11 přes tratě Českých drah. Na deset největších mostů na silnicích dá letos fond skoro miliardu korun. V Česku je celkem 23.100 mostů, z toho 16.373 silničních a 6727 železničních. Ve špatném nebo havarijním stavu je 1909 silničních a 553 železničních mostů. Počet mostů ve špatném technickém stavu se přitom loni zvýšil o 7,8 procenta.