Dnes v noci se v celé zemi otevřou stovky kostelů

Více než 1400 kostelů v celé zemi se zapojí do dnešní Noci kostelů, nabídnou tradiční bohoslužby, ale i kulturní program či výklad o historii. Loni akci navštívilo téměř půl milionu lidí. Noc kostelů má přiblížit návštěvníkům křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys lidské existence. Kostely chce ale prezentovat i jako důležitou součást společenského života. Zpřístupněny budou některé běžně nepřístupné části kostelů, jako například varhanní kůry, sakristie, věže, krypty a klášterní zahrady. Noc kostelů je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství. Jen v Praze a Středočeském kraji bude otevřeno téměř 300 kostelů, jde o všechny kostely církví, jež působí v ekumenické radě.