Do boje s dětskou prostitucí se má více zapojit nestátní sektor

V boji proti dětské prostituci, dětské pornografii a obchodu s dětmi by měl stát více podporovat nevládní organizace, které se starají o ohrožené děti. Vyplývá to ze zprávy o plnění Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí, kterou ministerstvo vnitra předloží na středečním zasedání vlády. Neziskové organizace by od státu přivítaly zejména finanční pomoc. Podle ředitelky Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové jsou letošní dotace neziskovým organizacím a charitám ve výši 1,2 miliardy korun naprosto nedostačující. Nevládní organizace se starají o oběti trestné činnosti, ale nemají možnosti k jejímu odhalování. "Je na státu a policii, aby se pachatelé této trestné činnosti necítili beztrestní," doplnila Vodičková. Podle Lászla Sümegha z projektu Šance je kontakt s dětmi žijícími na pražských ulicích nepříznivě ovlivněn represivními opatřeními státních orgánů. "Oběti komerčního sexuálního zneužívání jsou vytlačovány na okraj společnosti a stát se řídí heslem, co nevidíš to není," uvedl Sümegha.