Do roku 2010 má vzniknout 864 chráněných lokalit Natura 2000

Kabinet premiéra Stanislava Grosse přijal návrh národního seznamu evropsky významných lokalit. Pokud ho schválí i Evropská komise, do roku 2010 podle seznamu vznikne na území Čech a Moravy 864 chráněných území evropského typu Natura 2000. Většina lokalit bude mít po vyhlášení charakter přírodní památky, a bude tak spadat pod nejmírnější stupeň ochrany. Více než polovina území nedosáhne rozlohy 20 hektarů. Půjde například o louky s vzácnou květenou, půdy obývané netopýry, části lesů a zámeckých parků. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek pokládá rozhodnutí vlády za jednoznačný úspěch. "Považuji to za výsledek pečlivého vyjednávání, kdy se podařilo vysvětlit, že je možné skloubit obojí - chránit unikátní přírodu a přitom zabezpečit potřebný rozvoj území. Splnili jsme tak jeden ze svých závazků vůči Evropské unii," uvedl ministr.

Evropsky významné lokality celkem pokryjí přibližně devět procent území státu a zhruba dvě třetiny z nich překrývají již existující chráněná území. Rozloha chráněných území v Česku se tak reálně zvýší asi o tři procenta území státu.