Dvěma oborům VŠE už nehrozí omezení akreditace, situace je lepší

Dvěma magisterským oborům Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) už nehrozí omezení akreditace, tedy zákaz přijímání nových studentů. Personální zabezpečení oborů Hospodářská politika a Ekonomická analýza se podle Akreditační komise zlepšilo natolik, že od svého loňského doporučení ustoupila. Komise loni v září doporučila omezit akreditaci celkem čtyřem oborům fakulty, jejímž děkanem je Miroslav Ševčík. V případě Regionálních studií a Veřejné správy univerzita tento krok respektovala a plánuje zažádat o novou akreditaci pro obor sloučený z těchto dvou.