Dvořákův karlovarský podzim zahájil po dvaačtyřicáté

Antonín Dvořák

Antonín Dvořák
Položením kytice lučních květů k soše Antonína Dvořáka v Karlových Varech zahájil 7. září karlovarský primátor Josef Pavel v doprovodu ředitele Karlovarského symfonického orchestru (KSO) Aloise Ježka a městského kronikáře Vladislava Jáchymovského 42. ročník hudebního festivalu Dvořákův karlovarský podzim. "Antonín Dvořák ke Karlovým Varům nepochybně patří, neboť právě zde, v Poštovním dvoře se v roce 1894 uskutečnila evropská premiéra Dvořákovy symfonie e-moll Z Nového světa," připomněl primátor Pavel.

Dodal, že úkolem Karlových Var je tento odkaz nejen udržovat a rozšiřovat, ale "pokud možno zkvalitňovat". Vzpomínkový akt v Dvořákových sadech konaný v předvečer 159. výročí narození velkého českého skladatele doprovodili Dvořákovými, Mozartovými a Smetanovými skladbami členové Dechového kvinteta KSO.