Ekologové: Znečišťovatelé loni vypustili více karcinogenů, nejvíce Spolana

Ekologické organizace Arnika a Hnutí Duha loni v Česku zaznamenaly meziroční nárůst vypouštění rakovinotvorných a mutagenních látek. Vzrostly i emise skleníkových plynů a rtuti, naopak poklesla množství látek nebezpečných pro vodní organismy nebo emise plynů způsobujících kyselé srážky. Neratovická Spolana je už poosmé největším znečišťovatelem, pokud jde o vypouštění látek poškozujících lidské zdraví. Zástupci ekologů a expertní organizace Frank Bold na setkání s médii v Praze představili žebříčky za rok 2021, které čerpají z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Mezi největší znečišťovatele patří podle ekologů zejména provozy z Ústeckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje. Středočeská Spolana Neratovice patřící do skupiny Orlen Unipetrol vede ve vypouštění karcinogenů při výrobě PVC a dalších surovin k přípravě plastů i emisích látek s mutagenními účinky.