Ekonomika

Ze vzduchu se nyní přeneseme opět na zem a věnovat se budeme počtu cizinců pracujících v České republice. Když jdete českými městy a hlavně Prahou, slyšíte, že dělníci na stavbách hovoří převážně jiným jazykem než česky. Přesto je ale dnes podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí legálně zaměstnaných cizinců o polovinu méně než před třemi lety.

Důvod je jednoduchý. Řada těch, kteří dříve pracovali jako zaměstnanci, začala podnikat nebo raději pracují na živnostenský list. Získat pracovní povolení pro zaměstnance z ciziny je totiž velmi těžké. Budoucí zaměstnavatel musí dostat od příslušného úřadu práce povolení a také dokázat, že na místo nemůže sehnat stejně kvalifikovaného Čecha, což je při rostoucí nezaměstnanosti často nesplnitelný argument. O povolení k práci musí požádat také cizinec. Zákon je proto obcházen trikem se živnostenským listem nebo zákládáním veřejných obchodních společností v nichž cizinci působí jako spolumajitelé, respektive tak zvaní tiší společníci.

Získat zápis do obchodního rejstříku je snadné a na jeho základě pak cizinec získá i povolení k pobytu. Zaměstnanec i zaměstnavatel se tak vyhnou restriktivním opatřením úřadu práce. Výsledkem je, že zatímco počet legálně zaměstnaných cizinců se snižuje, počet legálně pracujících cizinců zůstává v České republice relativně stabilní. Jedná se o zhruba 170 000 lidí. Pokud nebudeme počítat občany Slovenska, pro které je přístup na český pracovní trh velmi liberální, pak největší počet zahraničních uchazečů o práci přichází z Ukrajiny.