Ekonomika

V dnešní ekonomické rubrice se Zdeněk Vališ vrací ke konferenci Fórum Východ, která se minulý týden konala v německé Chotěbuzi a kde se diskutovalo o hospodářských a politických impulsech, především v souvislosti s integrací Polska a Česka do Evropské unie.

Kavan ale na druhé straně zdůraznil, že s novými zeměmi by měla unie zacházet jako s rovnoprávnými a plnohodnotnými členy. Pravidla musí platit pro všechny stejně. I kdyby to mělo znamenat, že všichni chudší členové unie budou dostávat méně peněz, než kolik přiděluje unie chudším členům dnes. Na Fóru Východ vystoupil rovněž ministr zahraničí Jan Kavan, který ujistil přítomné, že Česká republika bude schopna ze své strany ukončit jednání o vstupu do unie do poloviny příštího roku. K velice horlivým zastáncům co nejrychlejšího rozšíření Evropské unie patřil na Fóru Východ saský ministr hospodářství Kajo Schommer, který odmítl stavět otázku do polohy šance a rizika rozšíření.

"My mluvíme jenom o šanci a to děláme už od roku 1991, když jsme mohli začít dělat vlastní politiku. A od začátku říkáme, že každý z partnerů na obou stranách musí využít těch silných stránek, které má. Kajo Schommer rovněž zdůraznil, že když se lidé jenom straší riziky rozšíření, uzavřou se do sebe a zapomenou na výhody širší spolupráce. Německý ministr zahraničí Joschka Fischer, který rovněž vystoupil na Fóru Východ mimo jiné uvedl, že s přijetím Česka do Evropské unie nejsou spojeny žádné dramatické problémy, jako je tomu v případě jiných kandidátů.