Ernst Waldstein-Wartenberg se chce soudit o majetek na Mostecku

Ernst Waldstein-Wartenberg podal u mosteckého soudu 35 žalob o určení vlastnictví. Domáhá se jimi navrácení polností, pozemků i budov, které údajně šlechtické rodině patřily. Podle místopředsedkyně mosteckou soudu Marie Tesařové má jedna z žalob za následek i zmrazení připravovaného bezúplatného převodu Valdštejnského zámku v Litvínově na Mostecku na město. Zámek využívá mostecké oblastní muzeum, které zde představuje zejména tradici výroby dřevěných hraček v Krušných horách, dobývání uhlí a textilního průmyslu. Barokní zámek v Litvínově nechali Valdštejnové postavit v roce 1732. V jeho blízkosti stojí obelisk, vztyčený ke 100. výročí založení světoznámé manufaktury na výrobu sukna v roce 1715.