ERRC připravuje žaloby proti Británii a ČR kvůli lidským právům

Evropské středisko pro práva Romů - ERRC připravuje žaloby proti Británii a České republice kvůli letištním imigračním kontrolám. Podle ERRC názoru porušují Všeobecnou deklaraci lidských práv i Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Zpravodaji ČTK v Londýně to řekla výkonná ředitelka ERRC Dimitrina Petrova, která zde konzultuje postup své organizace s předními advokáty v oboru lidských práv. Petrova řekla, že hlavní žaloba, bude-li podána, bude směřovat proti Británii, protože Česká republika je chápána spíše jako spoluviník. Cílem žaloby bude zjistit, zda příslušná práva jsou natolik pevně definována, že jsou vymahatelná před soudem. Právní experti nyní posuzují okolnosti případu, aby mohli podat dobrozdání, zda ERRC má žalobu vznést nebo ne. Podle Petrové je nutno si uvědomit, že mezinárodní konvence brání dvěma stupňům diskriminace. První je úmyslná, cílená diskriminace, a druhá je diskriminace faktická. Petrova zdůraznila, že imigrační politika prosazovaná na pražském letišti byla formulována nediskriminačně. Na druhou stranu uvedená opatření vedla podle ní zcela zřejmě k faktické diskriminaci Romů. To je podle jejích slov rovněž mezinárodními úmluvami, jak je v praxi vykládají soudy, zakázáno.

Autor: Eva Petržílková