Eurochambres: ČR potřebuje stabilnější ekonomiku a snížení daní

Zajištění stabilnějšího ekonomického prostředí, které zahrnuje i snížení daňové zátěže - tím hlavně by mohla Česká republika přispět k záměru EU změnit svoji ekonomiku v roce 2010 v nejsilnější na světě. Uvádí to doporučení k takzvané lisabonské agendě, které v Bruselu zveřejnilo sdružení evropských obchodních komor Eurochambres pro každou členskou zemi. Doporučení přišla krátce před očekávanou zprávu bývalého nizozemského premiéra Wima Koka, která má zhodnotit slabiny prvního poločasu lisabonské strategie ekonomického a sociálního vývoje EU. "Lisabonské cíle nemohou splnit samy instituce EU. Hlavní podíl musí nést členské země," zdůraznil generální tajemník Eurochambres Arnaldo Abruzzini.

Stabilnější ekonomiku požadují obchodní komory po více než polovině členských zemí včetně Německa, Francie, ale i Slovenska, jemuž současně doporučují investovat více do zaměstnanosti. Třeba Rakousko a Itálie by se měly soustředit spíš na zajištění pružnějšího pracovního trhu. V části věnované zaměstnanosti Eurochambres uvádí, že Česká republika i Slovensko by se měly zaměřit na reformu daňového a sociálního systému.

V oblasti inovací a výzkumu by měla Praha především změnit svůj školský systém, více podporovat počítačové technologie a celoživotní vzdělávání. Prioritou v ČR je podle Eurochambres i zlepšení pracovního trhu a jeho flexibility, podpora investic v nejchudších regionech a zohlednění ekologie v daňovém systému.

Eurochambres vycházela z materiálů dodaných národními komorami. Pod Eurochambres spadá 2000 regionálních a místních organizací ze 41 zemí. Reprezentuje tak přes 17 milionů firem.