Eurostat: ČR má nejvyšší podíl průmyslu na zaměstnanosti v EU

Česká republika má nejvyšší podíl průmyslu na zaměstnanosti ze všech 25 států Evropské unie, a to téměř 40 procent. Naopak ve službách pracuje jen 56 procent Čechů, což je proti unijnímu průměru asi o pětinu méně, uvedl ve své studii statistický úřad Evropské unie Eurostat. Podle ekonomů bude v dalších letech podíl průmyslu pomalu klesat právě na úkor rozvíjejících se služeb. České průmyslové podniky zaměstnávají polovinu všech pracujících mužů a více než čtvrtinu pracujících žen. Takto vysoký podíl na zaměstnanosti nemá průmysl v žádné další zemi Evropské unie. Například v Belgii, Velké Británii nebo Švédsku pracuje v tomto sektoru méně než čtvrtina všech zaměstnanců.