Experti: České školy chrlí absolventy, kteří těžko hledají práci

České střední i vysoké školy chrlí absolventy, kteří si potom jen těžko hledají své první zaměstnání, uvedli experti oslovení ČTK. Zatímco ekonomické nebo právnické směry zažívají již léta přetlak, na trhu práce chybějí především lidé s přírodovědným a technickým zaměřením. Málo kvalitních lidí podle odborníků produkuje i učňovské školství. Technicky vzdělaní lidé přitom budou v ČR potřeba stále více. Zatímco dosud do Česka mířily především výrobní firmy, které zde zaměstnávaly z 90 procent dělníky, nově do země směřují investice s vyšší přidanou hodnotou.

Malá oblíbenost přírodovědných a technologických oborů a jejich vyšší náročnost by se měla kompenzovat vyššími výhodami pro studenty, domnívají se experti vicepremiéra pro ekonomiku Martina Jahna, kteří připravují Strategii hospodářského růstu. Studenti těchto oborů by mohli pobírat státní stipendia a v případě zavedení školného by odváděli méně. V pracovní verzi Strategie, kterou má ČTK k dispozici, navrhují experti i další řešení. Vysoké i vyšší odborné školy by měly své programy zaměřit i na pracující, v dalším vzdělávání by měli pokračovat i absolventi učňovských oborů. Školy by také mohly být finančně hodnocené podle toho, jak se jejich absolventům bude dařit uplatnit se na trhu práce.

Také podle šéfa ČEZ Martina Romana by měl stát financovat pouze obory, u kterých je jistota, že budoucí absolventi najdou uplatnění. "Nyní stát financuje každého, kdo si řekne," kritizoval na čtvrteční konferenci Frankofonie plošné státní dotace na studentské místo. Jako příklad uvedl, že se již setkal i se studijním oborem "rakvář manažer".