Folklorní festival v Rožnově pod Radhoštěm

V dnešní krajanské rubrice bych Vám ráda připomněla atmosféru nedávných krajanských folkorních slavnostní v Rožnově pod Radhoštěm. Letos se již po jedenácté sjeli počátkem července do rožnovského valašského skanzenu krajané z řady zemí světa, aby předvedli ukázky českých, moravských i slovenských písní, tanců i folklorních tradic, které udržují v místech, kde žijí. Do Rožnova tak přijeli naši krajané z Ukrajiny, Srbska, Chorvatska, Švýcarska, Texasu, ale třeba i ze Slovenska. Během galapředstavení všech krajanských folklorních souborů je pozdravil i místopředseda Senátu Jan Ruml, který nad letošním festivalem převzal záštitu. Připravila Milena Štráfeldová.

Po dvou úplných nováčcích se na rožnovském festivalu představila skupina Polka - Group z Texasu, která na zdejší krajanské slavnosti jezdí pravidelně. Před jejím vystoupením alespoň pár slov k historii zdejšího, valašského vystěhovalectví do Ameriky. První skupinou, která z Valašska do Texasu zamířila, bylo v poloivně 19. století šest pasekářů z valašských Trojanovic. Před odjezdem prodali svá pole i domy a s nejnutnějším vybavením se celé rodiny vypravily do Hamburku. Následovala osmitýdenní cesta plachetnicí přes moře, kde je postihla epidemie. Vystěhovalci přistáli v Mexickém zálivu a poté dlouhé dny putovali Texasem až ke svému novému domovu. V zemi přitom v té době probíhala válka Severu proti Jihu. Začátky těchto prvních osadníků z Valašska byly tedy opravdu těžké, přestou právě touto skupinkou začala mohutná expanze Valachů do Ameriky. Podle odhadů žije dnes jenom v Texasu asi čtyři sta tisíc obyvatel, kteří původně pocházejí z východní Moravy. Český a moravský folklor mezi nimi udržuje právě i soubor Polka Group, který tradici folklorních krajanských slavnostní v Rožnově pod Radhoštěm vlastně založil. Skupina stejně chudých rolníků, jako byli první valaští vystěhovalci v Texasu, zamířila kolem roku 1870 na opačnou stranu, na východ. Po pěti týdnech putování přes Slovensko a Bukovinu dorazili na ruské hranice. Pak po dalších dlouhých měsících, kdy cestovali přes Oděsu a Simferopol, obývali zamljanky, trpěli nedostatkem vody a přestáli řadu nemocí, dorazili ke svému cíli. Na počátku 20. století vystavěli na ukrajinském Záporoží své město, Čechohrad. A stejnojmenný soubor zde dodnes udržuje folkorní tradice generací svých předků. Ze švýcarského Zürichu přijela na rožnovské krajanské slavnosti folklorní skupina Folklor 75, která má za sebou již čtvrtstoletí trvání. Jejími členy byly původně děti českých a slovenských emigrantů, kteří do Švýcarska odcházeli především po únoru 48 a po srpnu 68. Dnes z původních dětských tanečníků zůstali v souboru jen málokteří, zato se český a moravský folkor zalíbil i řadě Švýcarů a Němců, kteří s Folkorem 75 v Rožnově také vystupovali. O historii souboru a hlalvně o jeho choreografii hovoří dlouholetá členka souboru, architektka Kateřina Nápravníková, která se sama na tvorbě několika tanečních pásem podílela.