Frekvenční slovník

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Koncem minulého roku vyšel nový Frekvenční slovník češtiny. Po více než čtyřiceti letech. Jak uvádí v našem seriálu o češtině Věra Schmiedtová, obsahuje padesát tisíc nejčastějších slov.

Jistě bude zajímavé se na některé údaje ve slovníku podívat.

První v seznamech je spojka a. Na začátku frekvenčního seznamu převažují tzv. gramatická slova. Pro uživatele jsou ale zajímavá hlavně slova plnovýznamová. Do první stovky se vykytují následující podstatná jména - rok/léta, člověk/lidé, den, strana, země/zem/Země/Zem, místo; z přídavných jmen jsou to- velký/větší, nový, český, dobrý, vysoký, poslední, malý; ze sloves být/bejt, moct/moci, říci/říct, chtít, stát se, dát (se, si),vědět. V začátku frekvenčního pořadí se neděje ve vývoji jazyka nic překvapivého, vždycky tam jsou hlavně gramatická slova.

Protože nám slovník říká i to, jak se na pořadí podílejí typy textů, můžeme se podívat, která z našich slov mají vysokou frekvenci např. v publicistice. Jsou to slova - rok/léta, strana, český, poslední, nový. Slova člověk/lidé, říct/říci, chtít, stát se, dát (se,si) a vědět se vyskytují ve velké míře v beletrii. A co odborná literatura? Ta se zasloužila o zastoupení slov vysoký, poslední, malý. Naopak užití slova dobrý je v odborné literatuře velice nízké. Poslední padesátitisící slovo v seznamu je slovo krasopis. Jen v beletrii je doloženo například slovo hihi, jen v odborné literatuře například jasový, aplituda, mikropočítač. Jen v publicistice máme doložena např. slova koordinátorka, narážečka, biker, palubovka, vyšachování... Můžeme se podívat i na frekvenční seznam vlastních jmen, který obsahuje první dva tisíce nejfrekventovanějších. Do první desítky se umístili (podle pořadí): Praha, Jan, Evropa, Jiří, Petr, Václav, Josef, Brno, Německo, Pavel. První ženské jméno je až na 49. místě. Je to Marie. V seznamu zkratek je na prvním místě zkratka ČR.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz