Halík je nadále prezidentem České křesťanské akademie

Prezidentem České křesťanské akademie se stal na dalších šest let kněz a pedagog Tomáš Halík. Občanské sdružení založené bezprostředně po listopadu 1989 ho v sobotu opětovně zvolilo na valné hromadě v Praze. Halík, populární kazatel a známý, veřejně činný intelektuál, zastává tuto funkci již od roku 1990.

Akademie působí již v 63 městech republiky, má přes 1700 individuálních členů a řadu členů kolektivních - Kolegium katolických lékařů, Vysokoškolské katolické hnutí, Společnost pro církevní právo a další, informovala ČTK Ilona Trnková z této organizace. Před Halíkem stál krátce v čele organizace Josef Zvěřina, významný český katolický teolog a obhájce lidských práv, a to do své smrti v roce 1990.

Halík je farářem nově zřízené první české katolické "akademické farnosti", na niž byla loni povýšena dosavadní duchovní správa studentského chrámu Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí v Praze. Halík tam působí od roku 1990. I v tomto kostele se vedle bohoslužeb konají duchovní, kulturní a vzdělávací programy, přednášky, diskuse, hudebně- literární a divadelní večery i ekumenická a mezináboženská setkání. Halík se zasazuje o to, aby se vytvářely mosty mezi světem víry a světem vědy a kultury a aby vznikal přátelský dialog soudobého křesťanství a tvůrčího kritického myšlení.