Hana Wichterlová

Zdroj: Česká centra / FDULS

Sochařka, absolventka ateliéru Jana Štursy.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Patří k nejvýznamnějším představitelům českého moderního sochařství, zejména v rámci meziválečné avantgardy. Pět let strávila v Paříži, která pro ni byla také zdrojem inspirace. Do převážné části její tvorby se promítá zájem o přírodu a zaměření na východní filosofii. Mezi její nejznámější výtvory patří Stojící dívka, Torzo s vázou a zejména Pupen, který představuje vnitřní tvar pupene. 50 let žila a pracovala v malostranském ateliéru, kde se často potkávala s fotografem Josefem Sudkem, který vytvořil cyklus magických fotografií s názvem „Zahrádka paní sochařky". Komunistický režim tvorbu Hany Wichterlové odmítal. Byla sestrou chemika Otty Wichterleho, vynálezce kontaktních čoček.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.