Hejtmani předložili výzvu k řešení povodňové ochrany

Hejtmani čtyř moravských krajů v Olomouci předložili vládě výzvu s kroky, které žádají v souvislosti s řešením současných záplav a protipovodňové ochrany. Po vládě, parlamentu a politických stranách požadují například legislativní změny, které povedou ke zjednodušení výstavby protipovodňových děl nebo zajišťování stabilního financování protipovodňové ochrany v následujících čtyřech letech. Mezi požadavky hejtmanů dále figuruje to, aby kraje mohly, stejně jako obce, čerpat státní dotace na živelní katastrofou poničený majetek ve výši 100 procent. Nyní mohou získat polovinu. Hejtmani rovněž žádají o využití evropských peněz na řešení povodňových škod, posílení financování složek integrovaného záchranného systému, zejména hasičů, nebo legislativní úpravy při pojišťování majetku a vytvoření jednoduchého systému dotační pomoci státu krajům a obcím. Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška zopakoval, že v pondělí předloží vládě návrh, který počítá s tím, že jeho ministerstvo poskytne na rychlou pomoc 300 milionů korun z částky nevyčerpané na řešení loňských povodní. "Celkové škody budou určitě vyšší. Kromě 300 milionů korun určených na rychlou pomoc je tam ale ještě nevyčerpaných 1,1 miliardy korun," uvedl ministr. Výši škod, které v krajích záplavy napáchaly, zatím hejtmanství zjišťují.