Historické obzory

Jelení skok s kamzíkem, foto: Kristýna Maková

Před nedávnem jsme v souvislosti s Mezinárodním filmovým festivalem zmiňovali v našich pořadech západočeské lázně Karlovy Vary. Dnes trochu nahlédneme do historie tohoto města. Připravila Eva Petržílková.

Jelení skok s kamzíkem,  foto: Kristýna Maková
Nejslavnější české lázně totiž mají celou řadu symbolů - památek, k nimž se váže mnoho různých historek i pověstí. Patří mezi ně Vřídlo, Mlýnská kolonáda a také Jelení skok. A právě ten je sám o sobě zvláštností. Znalci města určitě vědí, že na něm nestojí socha jelena ale kamzíka. Proč tomu tak je, se dozvíte v následujících minutách:

Vznik Jeleního skoku s kamzíkem v lesích nad údolím říčky Teplé souvisí s objevením nejteplejšího karlovarského pramene - Vřídla. Dnešní pátrání v historii začneme tedy legendami, které o nalezení Vřídla vyprávějí. Podle Milana Augustina z Městského archívu v Karlových Varech je jich hned několik:

A co vlastně jde, objasnil další historik - dr.Stanislav Burachovič z Karlovarského muzea...

Pověst o objevení pramenů
Tak tedy přišly Karlovy Vary ke svému slavnému kamzíkovi na Jelením skoku. Pokud se vám dnešní vyprávění líbilo, mám pro vás ještě informaci. V některé s příštích rubrik uslyšíte také příběhy o významných lidech, kteří tyto krásné západočeské lázně navštívili.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio